Hệ Thống Camera IP

Product name

HAS-16I

▪ Smart iSCSI Storage With 16 HDD Bays
▪ One-Touch Set-up with RAID 5
▪ Hot-Swappable Disk Drive Bay
▪ LCD Display For Systems Status
▪ Quik and Easy Install

Product name

NFX-22153F3, 22253F3

▪ 1/1.9” Sony Exmor CMOS Sensor
▪ Full HD(1920x1080) Resolution with Compact Design
▪ Optical Zoom 30X, Digital Zoom 16X
▪ Synchronized IR LED & Fixed IR LED
▪ IR Distance up to 500m
▪ 3DNR, True Day & Night, True WDR
▪ Preset(256), Tour(8), Pattern(8), Privacy(16), Motion(16)
▪ Alarm Input(4), Alarm Output(1), Audio Input(1), Audio Output(1)
▪ VCA(DIS, Defog, Face Dectector, Tampering, Line Detector, Field Detector)
▪ SD Card Up to 32GB
▪ PoE, 12VDC, 24VAC, IP66

Product name

NFX-22153E1, 22253E1H

▪ Full HD(1920x1080) Resolution
▪ Optical Zoom 30X, Digital Zoom 16X
▪ Long Range IR LED with Synchronization(up to 400m)
▪ True WDR, True Day & Night
▪ Max. 380˚/sec Speed(Preset)
▪ Preset(256), Tour(8), Pattern(8), Privacy(16), Motion(16)
▪ Alarm Input(4), Alarm Output(1), Audio Input(1), Audio Output(1)
▪ VCA(DIS, Defog, Face Dectector, Tampering, Line Detector, Field Detector, Absent, Auto Tracking)
▪ SD Card Up to 32GB
▪ PoE, 12VDC, 24VAC
▪ IP66
 

Product name

NFX-22153D1, NFX-22253D1H

▪ Full HD(1920x1080) Resolution
▪ Optical Zoom 30X, Digital Zoom 16X
▪ Long Range IR LED with Synchronization(up to 400mm)
▪ True WDR, True Day & Night
▪ Max. 380˚/sec Speed(Preset)
▪ Preset(256), Tour(8), Pattern(8), Privacy(16), Motion(16)
▪ Alarm Input(4), Alarm Output(1), Audio Input(1), Audio Output(1)
▪ VCA(DIS, Defog, Face Dectector, Tampering, Line Detector, Field Detector)
▪ SD Card Up to 32GB
▪ PoE, 12VDC, 24VAC
▪ IP66
 

Product name

NFX-22033D1A

  ▪ Full HD(1920x1080) Resolution
▪ Optical Zoom 30X, Digital Zoom 16X
▪ True WDR, True Day & Night
▪ Max. 380˚/sec Speed(Preset)
▪ Preset(256), Tour(8), Pattern(8), Privacy(16), Motion(16)
▪ Alarm Input(4), Alarm Output(1), Audio Input(1), Audio Output(1)
▪ VCA(DIS, Defog, Face Dectector, Tampering, Line Detector, Field Detector)
▪ SD Card Up to 32GB
▪ PoE, 12VDC, 24VAC
▪ IP66

Product name

NVX-6587R

▪5M(2592x1944) 12.5/15fps
▪Motorized Varifocal 3.6~10mm Lens
▪D-WDR(ATR-EX)
▪True Day & Night
▪28 IR LEDs for 30m Coverage
▪Audio In/Out(1/1), Alarm In/Out(1/1)
▪Micro SD Card up to 128GB
▪PoE, 12VDC
▪IP66

Product name

NVX-6315R

▪3MP Resolution 25/30fps
▪Fixed 3.7mm Lens
▪True Day & Night
▪D-WDR(ATR-EX)
▪8 IR LEDs for 10m Coverage
▪Audio In/Out(1/1), Alarm In/Out(1/1)
▪Micro SD Card up to 128GB
▪PoE, 12VDC
▪IP66

Product name

NDX-6587R

▪5M(2592x1944) 12.5/15fps
▪Motorized Varifocal 3.6~10mm Lens
▪D-WDR(ATR-EX)
▪True Day & Night
▪28 IR LEDs for 30m Coverage
▪Audio In/Out(1/1), Alarm In/Out(1/1)
▪Micro SD Card up to 128GB
▪PoE, 12VDC

Product name

NAX-2200D1H

▪Full HD(1920x1080) 50/60fps, 25/30fps
▪5.1~51mm 10x AF Optical Zoom Lens
▪True WDR(120dB)
▪True Day & Night
▪32 IR LEDs for 25m Coverage
▪Alarm Input(1), Alarm Output(1), Audio Input(1), Audio Output(1)
▪SD Card Up to 32GB
▪PoE, 12VDC
▪IP66

 

Product name

NUX-6587R

 

▪Full HD(1920x1080) 50/60fps, 25/30fps
▪5.1~51mm 10x AF Optical Zoom Lens
▪True WDR(120dB)
▪True Day & Night
▪32 IR LEDs for 25m Coverage
▪Alarm Input(1), Alarm Output(1), Audio Input(1), Audio Output(1)
▪SD Card Up to 32GB
▪PoE, 12VDC
▪IP66

 

Product name

NUX-6213R

▪Full HD(1920x1080) Resolution 25/30fps
▪Fixed 3.7mm Lens
▪True Day & Night
▪D-WDR(ATR-EX)
▪24 IR LEDs for 25m Coverage
▪Audio In/Out(1/1), Alarm In/Out(1/1)
▪Micro SD Card up to 128GB
▪PoE, 12VDC
▪IP67

Product name

NBX-6293

▪ Auto Exposure, Auto White Balance

▪ Quad Stream(H.264, MPEG4, MJPEG) ▪ Onvif Pro le S

▪ East Install : Zero Con guration, Discovery, PoE

▪ Event Boosting, FTP Image Upload, Web Casting, Open VPN, QoS, IP Filtering ▪ Cross Web Browsing(IE, Safari, Firefox, Chrome)

▪ Privacy Masking ▪ AIHM Event

▪ Event Bu ering

Product name

NZX-2203D1

 

  • 30x Full HD True WDR
  • Box Network Camera
  • Full HD(1920x1080) 50/60fps, 25/30fps
  • 30x AF Optical Zoom Lens True WDR(120dB) 
  • True Day&Night 
  • Audio In/Out(1/1), Alarm In/Out(1/1) Micro SD Card up to 32GB 
  • PoE, 12VDC, 24VAC

Product name

NVX-6354R

▪ 3M/Full HD(1920x1080) Resolution 25/30fps
▪ Varifocal 2.8~12mm Lens
▪ True Day & Night
▪ D-WDR(ATR-EX)
▪ 36 IR LEDs for 35m Coverage
▪ Audio In/Out(1/1), Alarm In/Out(1/1)
▪ Micro SD Card up to 64GB
▪ PoE, 12VDC
▪ IP66

Product name

NCT-5251

▪ HD(1600x1200) Resolution with Compact Design
▪ 2.6mm Fixed Lens(F=1.8)
▪ Built-in PIR Sensor, White LED, Speaker, Microphone
▪ Two-Way Audio
▪ WiFi
▪ SD Card Up to 32GB
▪ 5VDC

Product name

HAS-04R

▪ 4 HDD Bays Storage(1U, 19" Rackmountable)
▪ Hot-Swappable Disk Drive Bay
▪ e-SATA(SATAII, 3.0Gbps) Interface
▪ Support RAID 0, 1, 0+1, 5, 5+Hot-Standby
▪ LCD Display And Beep Notication For HDD Failure

Product name

HAS-02R

▪ 2 HDD Bays Storage(1U)
▪ Hot-Swappable Disk Drive Bay
▪ e-SATA(SATAII, 3.0Gbps) Interface
▪ Support RAID 0, 1 and JBOD, SPAN
▪ LED Notication For HDD Failure

Product name

HNR-16413

▪ Real-Time Full HD Recording and Up to 5MP Recording
▪ Compatible with Onvif Supporting Cameras
▪ Full HD Display(VGA, HDMI)
▪ Internal 4 HDD
▪ 12VDC

Product name

HNR-16412

▪ Real-Time Full HD Recording and Up to 5MP Recording
▪ Built-in PoE Switch(IEEE 802.3af/at Support)
▪ Compatible with Onvif Supporting Cameras
▪ Full HD Display (VGA, HDMI)
▪ 48VDC

Product name

HNR-8412

▪ Real-Time Full HD Recording and Up to 5MP Recording
▪ Built-in PoE Switch(IEEE 802.3af/at Support)
▪ Compatible with Onvif Supporting Cameras
▪ Full HD Display(VGA, HDMI)
▪ 48VDC

Product name

HNR-16410

▪ Real-Time Full HD Recording and Up to 5MP Recording
▪ Built-in PoE Switch(IEEE 802.3af/at Support)
▪ Compatible with Onvif Supporting Cameras
▪ Full HD Display(VGA, HDMI)
▪ Built-in DVD RW, Front Button and Jog&Shuttle

Product name

NBX-2201

▪ Full HD(1920x1080) 50/60fps, 25/30fps
▪ C/CS Mount Lens
▪ True WDR
▪ True Day & Night
▪ Built-in VCA
▪ PoE, 12VDC, 24VAC

Product name

NUX-2265R

▪ Full HD(1920x1080) 50/60fps, 25/30fps
▪ Vari-Focal 2.8~11mm(F1.4)
▪ True WDR(120dB)
▪ True Day & Night
▪ 32 IR LEDs For 25M Coverage
▪ PoE, 12VDC
▪ Advanced VCA

Product name

NBX-2221

▪ Full HD(1920x1080) 50/60fps, 25/30fps
▪ C/CS Mount Lens
▪ True WDR
▪ True Day & Night
▪ Advanced VCA
▪ PoE, 12VDC, 24VAC

Product name

HAS-08I

▪ Smart iSCSI Storage With 8 HDD Bays
▪ One-Touch Set-up with RAID 5
▪ Hot-Swappable Disk Drive Bay
▪ LCD Display For Systems Status

Product name

NC Titanium

• Recording: 64channels
• Manual/Event/Event-Relay/Schedule
(Weekly/Special Day)Recording
• Multi-Monitors(Screen Tab): Live1/Live2, Playback

Product name

NCT-5221

▪ HD(1600x1200) Resolution with Compact Design
▪ 2.6mm Fixed Lens(F=1.8)
▪ WiFi
▪ SD Card Up to 32GB

▪ 5VDC

Product name

Titanium Plus

• Unlimited Cameras supports(64 cameras per server)
• Unlimited Multi-server solution
• Master/Server Failover
• ONVIF, 3rd party camera(More than 60 brands with SDK base)support

Product name

Mobile App TIVE

• Group View(Max. 24ch)
• PTZ control(Preset, Tour, Pattern, Auto Scan)
• Alarm Control

Product name

Smart Manager

• Simple Tool for IP address Assignment
• Network device discovery
• Remote setup
• Firmware upgrade

Product name

NCT-5241

▪ HD(1600x1200) Resolution with Compact Design
▪ 2.6mm Fixed Lens(F=1.8)
▪ Built-in PIR Sensor, White LED, Speaker, Microphone
▪ Two-Way Audio
▪ SD Card Up to 32GB
▪ PoE, 5VDC

Product name

NCT-5211

▪ HD(1600x1200) Resolution with Compact Design.
▪ 2.6mm Fixed Lens(F=1.8).
▪ SD Card Up to 32GB.
▪ PoE, 5VDC.

Hệ Thống Báo Cháy Địa Chỉ

Product name

FL-PL5

Đèn báo hiệu là thiết bị nhấp nháy và cho biết địa điểm có tín hiệu cháy. Thiết bị được điều khiển bởi hệ thống báo cháy hay repeater khi xảy ra cháy.

Product name

FL-PBL

PBL là tủ thép gồm đèn báo hiệu, chuông báo cháy và audio được lắp đặt tập trung.
Có hai phương pháp lắp đặt – để lộ ra ngoài hoặc giấu bên trong, phụ thuộc vào địa điểm và không gian.
Ngoài ra, cũng có thể lắp đặt dọc hoặc ngang.

Product name

FL-7100

Thiết bị được thiết kế để tích hợp theo dạng địa chỉ.
Hỗ trợ đầu cắm điện thoại để liên lạc khẩn cấp ở cả hai đầu.
Xác định rõ địa điểm báo động và điện thoại khẩn cấp.

Product name

FL – 2115

Repeater 3 trong 1: Chức năng báo động, chức năng ACK và đầu cắm cho 1 điểm địa chỉ.
Repeater vỏ nhôm có thể kết nối song song với mà không cần đi dây.
Đầu ra và đầu vào ở 2 mặt tách biệt – không kết nối sai.

Product name

FL – 2119

Báo hiệu theo vùng khi có địa điểm sử dụng điện thoại khẩn cấp.
Thay thế thiết bị báo động sơ tán - Tiết kiệm chi phí và không gian.
Tiết kiệm dây.

Product name

BS Series - FL - 6215

- Đầu báo cháy nhiệt Analog loại kết hợp các chức năng của đầu báo cháy quang điện, đầu báo cháy nhiệt cố định và đầu báo cháy nhiệt gia tăng.
- Chế độ độ nhạy:

Product name

FL - 6117

- Đầu báo cháy nhiệt Analog loại kết hợp các chức năng của đầu báo cháy quang điện, đầu báo cháy nhiệt cố định và đầu báo cháy nhiệt gia tăng.

Product name

EC Type – FL - 8306

- 1 loop tín hiệu.
- Màn hình LCD 6”.
- Hỗ trợ lên đến 512 điểm địa chỉ.
- Ứng dụng quy mô nhỏ đến quy mô vừa.
- Truyền tín hiệu analog.
- Hiển thị đồ họa trắng đen.

Product name

BS Series – CG – RL - 6

- Màn hình LCD 15” với hiển thị đồ họa (màn hình cảm ứng tùy chọn).
- Có khả năng kết nối lên đến 32 loop.
- Lưu lượng hệ thống: Tối đa 5,120 điểm địa chỉ.

Product name

VT Series – FL – 8117

- Màn hình cảm ứng 17” với hiển thị đồ họa.
- Sơ đồ và hiển thị đồ họa giúp người sử dụng nhận biết rõ tình trạng của hệ thống và địa điểm xảy ra cháy, đứt dây, sự cố và cách ly thiết bị.

Hệ Thống Quản Lý Vào Ra

Product name
Product name

RAC-960 Fingerprint

. Support network or standalone operation.
. Bell key function design.
. Suit for various location.
. Casing tamper proof detection and door tamper alarm.

Product name

RAC-920

. Support network or standalone operation.
. Casing tamper proof detection and door tamper alarm.
. Dual card / finger vein contrast function, improve system security.
. High security, using encryption with random code to saving finger characteristic

Product name

RAC-852FV

. Support network or standalone operation.
. Casing tamper proof detection and door tamper alarm.
. Dual card / finger vein contrast function, improve system security.
. High security, using encryption with random code to saving finger characteristic.

Product name

RAC-800/900

. 90% memory full warning.
. Anti pass back for RAC-900.
. Able to connect external slave reader.
. Duress card, duress code, secret duress alarm.

Product name

RAC-340

. Auto or manual clock in / clock out.
. Supports network or standalone operation.
. Memory capacity 1,024 cardholders / 800 events.
. 8 sets siren output. (external connection via ACU-30)