Image

Tin tức

Dịch vụ cho thuê camera quan sát

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu an ninh, an toàn của khách hàng, Trung Lợi xin giới thiệu đến khách hàng "Dịch vụ cho thuê camera quan sát".

Hỗ trợ bán hàng

Ms.Nhân - 0902 457 527

Hỗ trợ kỹ thuật

Camera Hitron

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Digital WDR

▪ 1/3” 1.3M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1280x720p HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)
▪ IP66, Vandal Proof
 

 ▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)
▪ IP66, Vandal Proof

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Digital WDR

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Digital WDR

▪ 1/3” 1.3M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1280x720p HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)
▪ IP66, Vandal Proof

 ▪ 1/3” 1.3M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1280x720p HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)
▪ IP66, Vandal Proof

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)
▪ IP66, Vandal Proof 

 ▪ 1/3” 1.3M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1280x720p Full HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)

 ▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)

 ▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)

 ▪ Hybrid HD Analog Camera : AHD or HD-TVI
▪ 1080p@25/30fps
▪ 20X Auto Focus Zoom Lens
▪ 16X Digital Zoom
▪ True WDR, True Day & Night
▪ Max. 380˚/sec Speed(Preset)
▪ Preset(240), Tour(8), Pattern(8), Privacy(16)
▪ Alarm Input(4), Alarm Output(2)
▪ 12VDC, 24VAC
▪ IP66

 ▪ Hybrid HD Analog Camera : AHD or HD-TVI
▪ 1080p@25/30fps
▪ 30X Auto Focus Zoom Lens
▪ True WDR, True Day & Night
▪ Max. 380˚/sec Speed(Preset)
▪ Preset(240), Tour(8), Pattern(8), Privacy(16)
▪ Alarm Input(4), Alarm Output(2)
▪ 12VDC, 24VAC

 ▪ Hybrid HD Analog Camera : AHD or HD-TVI
▪ 1080p@25/30fps
▪ 30X Auto Focus Zoom Lens
▪ True WDR, True Day & Night
▪ Max. 380˚/sec Speed(Preset)
▪ Preset(240), Tour(8), Pattern(8), Privacy(16)
▪ Alarm Input(4), Alarm Output(2)
▪ 12VDC, 24VAC
▪ IP66

 ▪ HD Analog Camera : AHD or HD-TVI
▪ 1080p@25/30fps
▪ 30X Auto Focus Zoom Lens
▪ Long Range IR LED with Synchronization(up to 400m)
▪ True WDR, True Day & Night
▪ Max. 380˚/sec Speed(Preset)
▪ Preset(240), Tour(8), Pattern(8), Privacy(16)
▪ Alarm Input(4), Alarm Output(2)
▪ 24VDC, 24VAC
▪ IP66

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR

▪ 1/3” 1.3M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1280x720p Full HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)
▪ IP66

▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 3.6mm Fixed Lens
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Smart IR(24 IR LEDs)
▪ IP66

 ▪ 1/3” 1.3M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1280x720p HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(42 IR LEDs)
▪ IP66

 ▪ 1/2.8” 2.4M Sony Exmor CMOS Sensor
▪ 1920x1080p Full HD Resolution(AHD)
▪ 2.8~12mm Varifocal Lens
▪ Digital WDR
▪ Day & Night(IR Cut Filter)
▪ 3DNR(Digital Noise Reduction)
▪ Sens-up(~x30)
▪ Smart IR(42 IR LEDs)
▪ IP66

▪ Real Time Live, Real Time Recording
▪ H.264 High Prole Hardwired Codec
▪ Full HD(1920x1080p) Display on HDMI and VGA

▪ Real Time Live, Real Time Recording
▪ H.264 High Prole Hardwired Codec
▪ Full HD(1920x1080p) Display on HDMI and VGA

▪ Real Time Live, Real Time Recording
▪ H.264 High Prole Hardwired Codec
▪ Full HD(1920x1080p) Display on HDMI and VGA