Banner giải pháp

Giải Pháp Camera Cho Nhà Xưởng Kho Bãi

Bạn là người trực tiếp quản lý điều hành xưởng sản xuất. Công việc bận rộn bạn thường xuyên vắng mặt hoặc bạn không thể nào giám sát nhân viên, hàng hóa, thiết bị các khu vực khác nhau trong xưởng tại cùng một thời điểm. Chỉ cần 1 thao tác đơn giản trên máy tính bạn có thể quản lý và điều hành mọi hoạt động tại văn phòng hoặc bất kỳ nơi nào bằng Iphone, Ipad, máy tính, laptop, điện thoại di động khi có internet bằng thời gian thực tế hoặc trong quá khứ.

Hệ thống camera quan sát dùng trong nhà xưởng.  

 

 Phương án 1: Dùng máy tính để ghi lại hình ảnh và truyền hình ảnh qua Internet.
Các thiết bị cần thiết:

  1. Camera quan sát.
  2. Máy tính để bàn có gắn card ghi hình
  3. Có đường truyền internet 

 Phương án 2: Dùng đầu ghi hình chuyên dụng để ghi lại hình ảnh và truyền hình ảnh qua Internet

Các thiết bị cần thiết:

  1. Camera quan sát.
  2. Đầu ghi hình chuyên dụng DVR.
  3. Có đường truyền internet.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

 

 

Giải pháp Khác