Banner giải pháp

Hệ Thống Quản Lý Và Kiểm Soát Thang Máy

Với thiết kế tự động, mang tính hiện đại và không kém phần an toàn, hệ thống sẽ cung cấp nhiều tính năng hoàn hảo như:
- Dễ dàng quản lý toàn bộ hoạt động ra vào , lên xuống thang máy.
- Phân quyền ra vào các tầng cho từng người: cho phép người đó vào 1 hoặc một số tầng nào đó
- Phân quyền ra vào các tầng theo thời gian: cho phép người đó sử dụng thang máy theo giờ /ngày/ tháng/năm đã được qui định trước.
- Mỗi thang máy được đặt 4 đầu đọc thẻ (hoặc vân tay) để truy cập, cho phép quản lý kiểm soát độc lập (hoặc kết hợp) nhiều cấp độ : mã pin, thẻ không tiếp xúc RFID, nhận dạng vân tay.
- Lưu trữ các thông tin ra vào thang máy / lên xuống các tầng bằng hệ thống phần mềm chuyên dụng ELEVATOR PRO với giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Hệ thống vào ra dùng thẻ khoảng cách xa cho bãi đỗ xe dùng công nghệ sử dụng sóng Radio (RFID).

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Giải pháp Khác