Banner giải pháp

Giải Pháp Kiểm Soát Ra Vào

Hiên nay, với sự phát triển của các cao ốc hiện đại là những văn phòng làm việc chuyên nghiệp và hiện đại thì nhu cầu có một văn phòng làm việc mang tính chuyên nghiệp cao đang được các Tập đoàn kinh tế, các văn phòng đại diên và các công ty, tổ chức lựa chọn và đó là yếu tố đầu tiên cho sự chuyên nghiệp của công ty. Và với một văn phòng làm việc mang tính chuyên nghiệp và hiện đại thì hệ thống kiểm soát vào ra là một trong những yếu tố không thể thiếu được.

- Kiểm soát vào ra kết hợp chấm công cho một cửa hoặc nhiều cửa
-
Có thể phân quyền vào ra tại từng khu vực, từng thời gian biểu cụ thể
- Tất cả các dữ liệu chấm công là trung thực, khách quan
- Cho phép phân thành nhiều ca
- Giảm tối đa chi phí quản lý, chấm công cho nhân viên
- Kiểm tra các sự kiện vào ra, chấm công của nhân viên rất đơn giản, nhanh chóng

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Giải pháp Khác