Giải pháp

Dự án

Chống ngập qua camera

 Hệ thống camera chống ngập không chỉ phục vụ công tác chống ngập mà còn liên kết với ngành giao thông, an ninh trật tự

Chỉ số IP thường thấy trên camera là gì?

 Dù có tên trùng với địa chỉ các trang web (Internet Protocol) nhưng IP trong trường hợp này được hiểu là "Ingre